Er kan een eenmalig onderzoek worden aangevraagd door huisarts of specialist om een beter inzicht te krijgen omtrent bepaalde klachten en of de fysiotherapeut deze klachten kan behandelen. De verwijzend arts krijgt direct schriftelijk bericht over de conclusie van dit onderzoek.