EelsienaDe kinderfysiotherapeut heeft zich tijdens haar masteropleiding gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar. Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig bewegingservaring opdoen.

Verwijzing van kinderen gebeurt meestal door huisarts, jeugdarts(consultatiebureau of schoolarts) , kinderarts of revalidatie arts. Voor een bezoek aan de kinderfysiotherapeut is een verwijs brief echter niet beslist noodzakelijk. Zij verricht in dat geval een screening van 10-15 min waarbij de klacht wordt besproken en bekeken. Er wordt een vervolgtraject besproken waarbij het kind centraal staat. Wanneer de kinderfysiotherapeut van mening is dat een medisch onderzoek noodzakelijk is dan wordt er in samenspraak met ouder of verzorger doorverwezen naar de huisarts.

Voorbeelden van indicaties bij een baby/peuter/kleuter zijn: voorkeurshouding, asymmetrische zuigeling, motorische ontwikkeling achterstand, slappe rustige baby, gespannen of actieve baby, billenschuiver, hersenbeschadiging. Bij het jonge kind: opvallende motoriek, afwijkend loop- patroon, niet mee kunnen komen in de gymles, houterig en stijf bewegen, ademhalings-problematiek, lage of hoge spierspanning, orthopedische afwijkingen.

Indicaties bij het oudere kind: DCD (Developmental Coordination Disorder), sensomotorische- en schrijfproblemen, houdingsproblemen, ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen, incontinentie en ademhalingsproblemen.