Onze praktijk biedt mensen de mogelijkheid om in relatief kleine groepen te werken aan eigen conditie en kracht, waarbij iedereen zijn / haar eigen programma volgt; dit kan plaatsvinden na fysiotherapeutische behandeling, waarbij al specifiek aandacht is besteed aan uw eventuele blessure(s), maar ook zonder vooraf behandeld te zijn geweest bent u van harte welkom..

Gedacht wordt aan:
Mensen die hebben besloten om een actiever leven te gaan leiden en/of hun conditie willen verbeteren onder professionele begeleiding.
Mensen die in hun sport prestatieverbetering voor ogen hebben en de reguliere training willen ondersteunen met een kracht- en coördinatie programma.
50+ers die de ongemakken van het ouder worden willen terugdringen en/of zo lang mogelijk willen uitstellen. • Mensen die na een revalidatie- programma of behandeling hun niveau verder willen verbeteren of onderhouden.
Mensen met een over- of ondergewicht.
(Top)sporters, als zij na herstel van een blessure zo snel mogelijk hun oude niveau willen behalen en verder willen uitbreiden.
Patiënten die door huisarts of medisch specialist worden verwezen om te reïntegreren naar de arbeid- en/of sportbeoefening.

We hebben een fraaie en goed uitgeruste trainingsruimte met uitstekende sanitaire voorzieningen; er is deskundige begeleiding (fysiotherapeut(en)) aanwezig.

Tijdens uw eerste bezoek heeft u een persoonlijk gesprek met de fysiotherapeut. Om zich een beeld te vormen van uw huidige conditie zal de fysiotherapeut een aantal tests afnemen:
Lichamelijk onderzoek; lengte, gewicht, beweeglijkheid rug en spierlengtes
Lichaamssamenstelling; bepaling vetpercentage
Conditie test; bepaling o.a. VO2/max

De fysiotherapeut verzorgt de begeleiding tijdens het programma; verbeteringen worden tussentijds gemeten en besproken. Gezien de trainingsopbouw kan het wenselijk zijn dat u de eerste maanden twee maal per week traint.

De opbouwfase wordt afgesloten met een evaluatie aan de hand van een conditie-/spiertest. Na de opbouwfase kunt u overgaan op de onderhoudsfase. Gedurende deze periode traint u één keer per week. Hierdoor wordt het niveau gehandhaafd en meestal nog verbeterd. Deze onderhoudsfase kan ook weer worden afgesloten met een test.