Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel. Dit is een gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem ontstaat vaak geleidelijk en kan een chronisch karakter krijgen.

Lymfoedeem kan aangeboren zijn (primair lymfoedeem) of ontstaat als gevolg van een andere aandoening of operatie (secundair lymfoedeem). Bekende vormen van lymfoedeem zijn bijvoorbeeld het arm- en/of borstoedeem na een borstoperatie of (veneus)oedeem in de benen, al dan niet gecombineerd met spataderen.
De klachten die kunnen ontstaan bij lymfoedeem zijn: pijn, bewegingsbeperking, tintelingen, veranderingen aan de huid, een zwaar of gespannen gevoel en zwelling waardoor problemen kunnen ontstaan in het dagelijks functioneren.
Een oedeemtherapeut kan u helpen met onder andere:
- manuele lymfedrainage (MLD)
- voorlichting en advisering
- zwachtelen of compressietherapie
- het begeleiden bij het aanmeten van elastische kousen
- eventuele ademhalings- en ontspanningsoefeningen
- lymfetaping ter bevordering van de vochtafvloed
- littekenbehandeling
- oefentherapie ter bevordering van de lymfestroom, de mobiliteit en spierkracht
- het aanleren van selfmanagementtechnieken, waardoor u zelf een bijdrage kunt leveren aan uw herstel
De gekozen behandeling en de uiteindelijke behandeleffecten zullen afhangen van de ernst, de oorzaak en de duur van de klachten.

Oncologische fysiotherapie

ElineDe oncologiefysiotherapeut richt zich op de behandeling en begeleiding van mensen met kanker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lichamelijke problemen ten gevolge van operaties, aan schade aan het bewegingsapparaat en hart/longen door bestraling en/of chemotherapie en aan lymfoedeem. Maar er zijn ook vaak algemene klachten, zoals pijn, moeheid, bewegingsbeperkingen, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en een geestelijke component die elkaar beïnvloeden.
De oncologiefysiotherapeut kan u in alle fases van de ziekte ondersteunen, dus zowel in de behandelfase, als in de herstelfase, de palliatieve fase en de terminale fase. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van pre-operatieve training, beweegadviezen voor conditiebehoud tijdens chemo of bestraling, maar ook in de vorm van begeleiding om een comfortabele bedhouding te vinden of pijn te dempen in de laatste levensfase.

Littekenbehandeling

Een litteken kan voor veel problemen zorgen, denk daarbij aan bewegingsbeperkingen, pijn en vochtophopingen, maar ook aan esthetische problemen (verstoord lichaamsbeeld).
Door middel van speciale handgrepen, tapetechnieken en oefeningen kan de fysiotherapeut u helpen bij het behandelen van bovenstaande problemen.