Fysiotherapie wordt door uw verzekeraar vergoed, wanneer u een aanvullende verzekering heeft. Hoeveel behandelingen u krijgt vergoed, is afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten; dit vindt u terug in uw polisvoorwaarden.

Vanaf 2019 vindt de vergoeding van fysiotherapie bij COPD plaats vanuit de basisverzekering. In het eerste jaar worden maximaal 5 tot 70 behandelingen vergoed, afhankelijk van de ernst van de COPD; in het jaar daar op volgend worden maximaal 3 tot 52 behandelingen vergoed, wederom afhankelijk van de ernst van de COPD. In uw verzekeringsvoorwaarden staat deze verandering duidelijk vermeld.

Bij arthrose van de knie of de heup worden 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering; na deze 12 behandelingen kan er i.h.a. niet langer, door de verzekeraar betaalde, fysiotherapie plaatsvinden. Bij claudicatio klachten (Fontaine 2) worden 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed; deze vergoedig vindt éénmalig plaats tenzij er door de verzekeraar bij uitzondering extra behandelingen mogen plaatsvinden. Controleer uw polisvoorwaarden hoe uw verzekeraar omgaat met extra vergoedingen !

Bij chronische indicaties, dit zijn indicaties die door de ziekenfondsraad zijn bepaald, en niet zoals velen denken alle chronische aandoeningen, worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering, en vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat vanaf de 21e behandeling bij een chronische indicatie uw eigen risico wordt aangesproken. Zolang uw behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, zal uw eigen risico niet worden aangesproken.

Onderstaande tarieven gelden wanneer een patiënt niet of niet voldoende verzekerd is voor fysiotherapie. In voorkomend geval wordt er een nota verstrekt

Tarieven 2023

Zitting fysiotherapie

  € 42,00

Zitting kinderfysiotherapie

  € 52,00

Zitting oedeemtherapie

  € 52,00 

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

  € 67,00

Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

  € 42,00

Groepszitting voor specifieke behandeling drie / vier personen

  € 32,00

Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen

  € 25,00

   

Screening

  € 25,00

1e consult na screening

  € 45,00

1e consult na verwijzing

  € 65,00

Telefonisch consult

  € 20,00

   

Toeslag voor uitbehandeling

  € 18,00

Inrichtingstoeslag

  € 13,00

   

Niet nagekomen afspraak

  € 35,00

Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Op aanvraag

Eenvoudige, korte rapporten (max. 30 min.)

  € 50,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (max. 60 min.)

  € 80,00